नविन रेशनकार्ड ऑनलाइन कसे काढावे॥ Ration Card Online Apply ॥ How to Online Apply New Ration Card 2023॥Ration Card Download

Ration Card Online Apply : रेशनकार्ड हे एक अंत्यत महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे जे पात्र कुटुंबांद्वारे स्वस्त अन्नधान्याच्या खरेदीसाठी वापरले जाते आणि ते शासन अनुदानित ...
Read more

शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम खात्यात जमा होणार- Retion Card Holders Direct Benefit Transfer-DBT- जीआर आला.

महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील 40 लाख लाभार्थ्यांना ...
Read more

रेशनकार्ड धारकांना आता धान्य ऐवजी मिळणार पैसे?- Ration card holders will now get money instead of grain?

रेशनकार्ड धारकांना आता धान्य ऐवजी मिळणार पैसे?- Ration card holders will now get money instead of grain?
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांमधील 40 लाख लाभार्थ्यांना स्वत दरात धान्य देण्याची योजना बंद करण्यावरुन नाराजीचे सुर उमटले असतांना आता धान्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम ...
Read more