अपंगांना मिळणार मोफत वाहन दुकान असा भरा ऑनलाइन फॉर्म | divyang apang mofat electric vehicle yojana

divyang apang mofat electric vehicle yojana Maharashtra  2023-24 : महाराष्ट्र व केंद्र  शासन विविध योजनांच्या माध्यमातुन राज्यातील गोरगरीब अपंग नागरीकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवित असते, महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण विभागाने अपंग व्यक्ती कोणावरही अवलंबुन राहु नये, व कुटूंबातील व्यक्तींना त्यांच्या अंपगत्वाचे ओझे वाटु नये व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या व दिव्यांग व्यक्ती स्वावलंबी बनावे या उध्देशाने महाराष्ट्र राज्यातील अपंग व्यक्तींना पर्यावरण पुरक फिरत्या वाहनावरील दुकान ( Mobile Shop on E-Vehicle) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी संदर्भाने अपंग व्यक्तींकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे सुरु झाले आहे. त्यामुळे आपण किंवा आपल्या कुटूंबात कोणतेही अपंग व्यक्ती असल्यास ते या (divyang apang mofat electric vehicle yojana) योजनेसाठी इच्छुक व पात्र असलेले उमेदवार 08 जानेवारी 2024 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता.

अपंग मोफत रिक्षा योजना 2023-24 साठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा, अर्ज करण्यासाठी लागणारे आवश्यक दस्तऐवज, योजनेच्या अटी व शर्ती, अशी संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये खाली देण्यात आलेली आहे. या संपुर्ण योजनेची माहिती पाहण्यासाठी आपणास हा लेख अंतिम पर्यत वाचावा लागणार आहे.

Divyang Apang Mofat Electric Vehicle Yojana

अपंगांना मोफत रिक्षा योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविणे सुरु झालेले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याकरीता सदर नोंदणी वेबपोर्टल वर दिनांक. 03/12/ 2023 ते  08/01/2024 रोजी पर्यंत सकाळी 5.00 वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती.

ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याकरीता वाढीव तारीख ?

परंतु साईट चालत नसल्यामुळे आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याकरीता सदर नोंदणी वेबपोर्टल वर दिनांक. 03/12/ 2023 ते  08/01/2024 रोजी पर्यंत सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

CAUTION / सूचना

अद्यापही काही अर्जदारांचा फॉर्म भरावयाचा शिल्लक आहे. तथापि फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्र मिळविण्यासाठी अर्जदार यांना पुरेसा कालावधी मिळत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मधील ई-व्हेईकल करिता अर्ज सादर करण्यासाठी दि.०८.०१.२०२४ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ई-व्हेईकल करिता अर्जदार नावनोंदणी करण्यासाठी दि.०१.०४.२०२४ पासून ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल/लिंक उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल वैशिष्टे ? Mobile Shop on E-Vehicle

अपंगासाठी ई-रिक्षाचे वैशिष्टे म्हणजे मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल  हरीत उर्जेवर (सोलर) वर चालणार असल्यामुळे पेट्रोल व डिझेल चा खर्च वाचणार आहे. व पेट्रोल व डिझेल ची आवश्यकता नसल्यामुळे धुराचे प्रदुषण होणार नाही, त्यामुळे पर्यावरणाची हानी सुध्दा होणार नाही.

हे पण वाचा 👉 लेक लाडकी योजना’ लागू, सरकार देणार 1 लाख 1 हजार रुपये, मुलींना करणार लखपती योजना जाणून घ्या तपशील ?

दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान

divyang apang mofat electric vehicle yojana

दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्याच्या दृष्टीने हरीत उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी अर्जदार नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध https://evehicleform.mshfdc.co.in/ दि.03/12/2023 पासून ते दि. 08/01/2024 सायंकाळी 5.00  वाजे पर्यत अधिक माहितीसाठी हेल्प लाईन क्रमांक: +918035742016

योजनेचे नांव मोबाईल शॉप ऑन ई-व्हेईकल
विभागाचे नाव महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ
नोंदणीची अंतिम दिनांक 03/12/ 2023 ते  08/01/2024
हेल्प लाईन क्रमांक +918035742016
अर्ज https://evehicleform.mshfdc.co.in/

योजनेच्या अटी व शर्ती:

 1. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 2. अर्जदाराकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान 40 टक्के असावे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक/सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र धारक असावा.
 3. अर्जदाराकडे अपंगत्वाचे UDID Certificate असणे बंधनकारक आहे.
 4. अर्जदाराचे वय 18 ते 55 या दरम्यानच्या वयोगटातील असावा.
 5. अर्जदार मतिमंद असल्यास त्यांचे कायदेशीर पालक अर्ज करण्यास सक्षम असतील.
 6. दिव्यांग अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाख पेक्षा अधिक नसावे.
 7. लाभार्थी निवड करताना जास्त दिव्यांगत्व असलेल्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे निवडीचा क्रम हा अतितीव्र दिव्यांगत्व ते कमी दिव्यांगत्व या क्रमाने राहील.
 8. अतितीव्र दिव्यांगत्व असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीस वाहन चालविण्याचा परवाना नाकारला असल्यास अशा परिस्थितीत देखील परवानाधारक नसलेल्या अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तीच्या बाबतीत सोबत्याचा (Escort) सहाय्याने फिरता मोबाईल व्यवसाय करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
 9. अर्जाच्या वेळी अर्जदाराने सर्व अटी मान्य असल्याचे तसेच सबंधित वाहनाची योग्य ती काळजी घेण्याचे बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
 10. लाभार्थ्यांची घोषणा दिव्यांगांच्या संख्येच्या प्रमाणात जिल्हानिहाय केली जाईल.
 11. अर्जदार हा शासकीय/निमशासकीय/मंडळे / महामंडळे यांचा कर्मचारी/सेवेत नसावा.
 12. या योजनेसाठी अर्ज करणारा अर्जदार जर दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचा कर्जदार असेल तर तो थकबाकीदार नसावा.
 13. राज्यातील इतर कोणत्याही योजने अंतर्गत मोफत ई-व्हेईकल प्राप्त झालेल्या दिव्यांग लाभार्थीस सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास अपात्र ठरविण्यात येईल.

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे | Required Documents List For Online Application Process

1) अर्जदाराचा पासपोर्ट साईज फोटो (15kb ते 100kb)
2) अर्जदाराची सही (3kb ते 30kb)
3) जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
4) अधिवास प्रमाणपत्र (Domacile Certificate)
5) रहिवासी पुरावा (Address Proof)
6) UDID प्रमाणपत्र (UDID Certificate)
7) अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र (Disability Certificate)
8) ओळखपत्र (Identity Proof) (उदा. आधारकार्ड, मतदानकार्ड,पॅनकार्ड इत्यादी.)
9) बँक पासबुक (Bank Passbook)
10) अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र (Applicant’s Affidavit)
टिप – अनु. 3 ते 10 पर्यंत ची सर्व कागदपत्रांची साईज  कमीमकती-10 व जास्तीस जास्त-100KB  दरन्यान असावी, व कागदत्राचे  फॉरमॅट jpeg, jpg, png and pdf  मध्ये असावे. या साईज मध्ये फॉर्म भरण्या आगोरच कागदपत्र बनवुन घेतल्यास सोईचे होईल.

अर्ज ऑनलाइन कसा करावा | Online Application Process

1) सर्वात आगोदर खाली दिलेल्या वेबसाईटच्या लिंकवर क्लिक करा
2) त्यानंतर वेबसाईटवर दिलेल्या सूचना काळजीपुर्वक वाचुन घ्याव्यात.
3) यानंबर मोबाईल नंबर टाकुन, ओटीपी इंटर करुन वापरकर्त्याची नोंदणी करा.
4) नोंदणी झाल्यावर एप्लीकेशन पोर्टल वरती लॉगीन करा.
5) त्यानंतर आपल्यासमोर सदरील योजनेबाबतचा एक फॉर्म दिसेल, त्यात दिलेली माहिती आधी सविस्तरपणे वाचुन घ्या.
6) त्यानंतर लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती अचूक भरा.
7) फार्ममधील भरलेली माहिती आगोदर एकदा बारीक तपासून घ्या.
8) आता तुमचा ऑनलाईन फॉर्म सबमिट करा.
9) त्यानंतर फॉर्म ऑनलाईन सबमिट केल्याची पोचपावती जतन करुन ठेवा.
10) अशा सोप्या पद्धतीने तुम्ही अपंग मोफत रिक्षा योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची वेबसाईट Apply Online
अर्ज करण्यासाठी सूचना योजना PDF डाऊनलोड करा
अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र (Applicant’s Affidavit) डाऊनलोड करा

निष्कर्ष (conclusion)

अपंग व्यक्ती कोणावरही अवलंबुन राहु नये, व कुटूंबातील व्यक्तींना त्यांच्या अंपगत्वाचे ओझे वाटु नये व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या व दिव्यांग व्यक्ती स्वावलंबी बनावे या उध्देशाने महाराष्ट्र राज्यातील अपंग व्यक्तींना पर्यावरण पुरक फिरत्या वाहनावरील दुकान ( Mobile Shop on E-Vehicle) मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी संदर्भाने अपंग व्यक्तींकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे सुरु झाले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्तींना हा लेख शेअर करायला विसरु नका, आपला एक शेअर अपंग व्यक्तीचे जिवनमान उचावण्यास मदत करेल. धन्यवाद.

Leave a Comment