अतिवृष्टी 2022 चे नुकसान भरपाई अनुदान आता नव्या पध्दतीने मिळणार आहे – Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Maharashtra

Ativrushti Nuksan Bharpai Anudan Maharashtra :  शेतकरी मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यात  जसे दुष्काळ, अतिवृष्टी व इतर नैसर्गीक आपत्तीमुळे शेतीपीकांचे नुकसान झाल्यास महाराष्ट्र शासनाकडुन नुकसानी पोटी नुकसान ...
Read more