प्रकल्पग्रस्त-धरणग्रस्त-प्रमाणपत्र कसे काढावे-Prakalpgrast Pramanpatra -Dharangrast Certificate How to Apply 2024

प्रकल्पग्रस्त-धरणग्रस्त-प्रमाणपत्र कसे काढावे-Prakalpgrast Pramanpatra -Dharangrast Certificate How to Apply 2023
ज्या व्यक्तीची शासकीय कामांसाठी खाजगी मालमत्ता किंवा जमिन जेव्हा संपादीत होते. तेव्हा त्या मालमत्तेवर किंवा जमीनीवर अवलंबुन असणाऱ्या कुटुंबाला शासनाकडुन उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा पुर्नवसन ...
Read more